Day: maart 2, 2023

Samen voor grote uitdagingen: Als een kameleon manoeuvreren tussen projecten

We houden wel van een uitdaging bij Equans. Energie verduurzamen, de industrie slimmer maken en de wereld verder digitaliseren. Die uitdagingen gaan we aan, samen met onze medewerkers en klanten. Voor Servicetechnicus Jaouad Amri is die uitdaging om snel te schakelen in zijn storingsdiensten. Als hij in de auto stapt, weet hij vaak nog niet wat hem te wachten staat.

“Die onvoorspelbaarheid is tegelijk een van de redenen waarom ik dit werk zo leuk vind”, vertelt Jaouad enthousiast. “Equans beheert diverse objecten, van tunnels tot bruggen en sluizen, in heel Nederland. Dagelijks staan we overdag met meerdere monteurs ingepland voor storingen, en soms ook ‘s nachts. Zodra ergens een storing is, komen wij in actie. Dat maakt mijn baan nooit saai, maar je moet wel tegen die onvoorspelbaarheid kunnen.”

Hoe complexer, hoe leuker

Jaouad is een kei in prioriteiten stellen. “Soms werk ik aan een storing en komt er een meer acute storing binnen. Valt één van de honderd camera’s in een tunneltracé uit, dan zijn er vaak nog genoeg camera’s die het beeld overlappen. Als dat zo is, herstellen we dit – afhankelijk van de prioriteit van de camera – meestal na de spits of tijdens de geplande nachtwerkzaamheden. Maar gaat een brug niet meer dicht, dan moet dat direct hersteld worden.” Volgens Jaouad moet je voor dit werk inventief zijn en snel schakelen. “Soms kun je iets niet direct definitief herstellen. Dan zorg ik dat ik het eerst functioneel herstel. Daarna werk ik aan een definitieve oplossing. Hoe complexer de storing, hoe interessanter ik het vind!”

Oren en ogen in het veld

Er zijn natuurlijk niet altijd storingen. Soms staat Jaouad daarom ingepland voor preventief onderhoud en inspecties. “Dan onderhoud en inspecteer ik diverse elektrotechnische installaties. Zo voorkomen we het falen van een installatie, wat anders weer tot een storing kan leiden.” Jaouad kijkt ook altijd naar duurzaamheid en de beste oplossing voor de opdrachtgever. Als Servicetechnicus verzamelt hij dagelijks veel informatie uit het veld en verwerkt dat in storings- en onderhoudsbonnen. “Dat is waardevolle data voor de klant. Zo weten we bijvoorbeeld niet alleen hoeveel storingen er bij een object aanwezig zijn, maar ook waar ze zitten én wat de eventuele faalkansen zijn. Zien we dat zeventig procent van de storingen in de verlichting zit, dan doen we – op basis van een heldere, aantoonbare onderbouwing – een verbetervoorstel voor andere verlichting.” Zo helpt Jaouad de klant bij zijn totale asset management en daarmee bij de drie grootste transities van nu.

Nooit stoppen met leren

Jaouad helpt niet alleen klanten, maar óók zijn collega’s. “Het is teamwork. Als een kameleon manoeuvreer ik tussen projecten. Het grote voordeel is dat ik me niet verdiep in één project, maar mijn kennis verbreed over alle projecten: ik leer van alles een beetje. Juist daardoor kunnen we elkaar als collega’s goed helpen. Je staat er nooit alleen voor. Samen weten we veel en komen we verder. We stoppen nooit met leren van elkaar.” Samen voor grote uitdagingen.

Ook interesse in zo’n uitdagende baan in de techniek?

Bekijk onze vacatures